BIP - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

 

Zarządem Cmentarzy Komunalnych kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy ds. Techniczno-Eksploatacyjnych i Głównego Księgowego.

Dyrektorowi ZCK podlegają bezpośrednio:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
 2. Główny Księgowy
 3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 4. Dział Organizacji, Kontroli i Kadr
 5. Dział Zamówień Publicznych
 6. Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. 
 7. Radca Prawny

Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Inwestycji i Remontów
 2. Dział Techniczno-Eksploatacyjny
 3. Cmentarz Komunalny Północny
 4. Cmentarz Wojskowy
 5. Cmentarz Komunalny Południowy

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Z-ca Głównego Księgowego
 2. Dział Ekonomiczny
 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy

Z-cy Głównego Księgowego podlega bezpośrednio Dział Finansowo - Księgowy. 

 
 
Wprowadził Wojciech Pachowicz 03-10-2007
Aktualizujący Gogela Mikołaj 09-10-2015
Zatwierdzający Gogela Mikołaj 09-10-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-10-2015
Liczba odwiedzin: 5514
Rejestr zmian