Kanał Wyżej
Kierownictwo

Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie kierują:
Dyrektor - Danuta Kruk
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Stanisław Jankowski
Główny Księgowy - Romuald Kulbicki
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie jest samorządowym zakładem budżetowym m. st. Warszawy.
Zarządowi Cmentarzy Komunalnych podlegają trzy warszawskie cmentarze: Cmentarz Komunalny Północny przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45, Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, gmina Piaseczno.
Innymi cmentarzami w Warszawie zarządzają kościoły i związki wyznaniowe. Opiekę nad cmentarzami wojennymi w Warszawie i województwie mazowieckim sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kierownictwo

Wersja standardowa