Kanał Wyżej
Status prawny

Zarząd jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.
Zarząd działa na podstawie:
Uchwały Nr 58/LXXXIV/96 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie”, statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XLIX/1322/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r. ze zmianami (uchwała Nr XXIII/478/2011 z dnia 22 września 2011r., uchwała Nr XXXIV/817/2012 z dnia 29 marca 2012r. oraz uchwała Nr LXVIII/1886/2018 z dnia 7 czerwca 2018r.)


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa