Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Zarządem Cmentarzy Komunalnych kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy ds. Techniczno-Eksploatacyjnych i Głównego Księgowego.
Dyrektorowi ZCK podlegają bezpośrednio:
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Główny Księgowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji Dział Organizacji, Kontroli i Kadr Dział Zamówień Publicznych Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.  Radca Prawny
Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych podlegają bezpośrednio:
Dział Inwestycji i Remontów Dział Techniczno-Eksploatacyjny Cmentarz Komunalny Północny Cmentarz Wojskowy Cmentarz Komunalny Południowy
Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:
Z-ca Głównego Księgowego Dział Ekonomiczny Dział Administracyjno-Gospodarczy
Z-cy Głównego Księgowego podlega bezpośrednio Dział Finansowo - Księgowy. Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa