Kanał Wyżej
Załatwianie spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty i inne) należy składać w Sekretariacie p. 32 lub wysyłać za pośrednictwem poczty.
Biuro Zarządu czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach: poniedziałek: 730 - 1800 oraz od wtorku do piątku: 730 - 1530. Natomiast Kancelarie cmentarzy czynne są w dni robocze w godzinach: poniedziałek: 800 - 1800 oraz od wtorku do piątku: 800 - 1600.

O sposobie załatwienia sprawy Zarząd Cmentarzy Komunalnych powiadamia zainteresowanych w sposób i w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Załatwianie spraw

Wersja standardowa