Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Załatwianie spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty i inne) należy składać w Sekretariacie p. 32 lub wysyłać za pośrednictwem poczty.

Biuro Zarządu czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach: poniedziałek: 730 - 1800 oraz od wtorku do piątku: 730 - 1530. Natomiast Kancelarie cmentarzy czynne są w dni robocze w godzinach: poniedziałek: 800 - 1800 oraz od wtorku do piątku: 800 - 1600.


O sposobie załatwienia sprawy Zarząd Cmentarzy Komunalnych powiadamia zainteresowanych w sposób i w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.


Wprowadził Wojciech Pachowicz 2007-10-03
Aktualizujący Brzezińska-Grondalczyk Iwona 2017-03-21
Zatwierdzający Brzezińska-Grondalczyk Iwona 2017-03-21
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-21
Wersja standardowa