Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: [2008-03-12]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2008-03-12]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-22]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mikołaj Gogela, mgogela@cmentarzekomunalne.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 40 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Cmentarz Wojskowy i Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

 • Kancelaria Cmentarza Wojskowego oraz Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach za pomocą podjazdu dla wózków zlokalizowanego w narożniku szczytu budynku od ul. Ostrowieckiej. W budynku nie ma obszarów kontroli. Budynek jednopoziomowy, bez windy z korytarzami umożliwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. W budynku nie ma ograniczeń związanych z możliwością wstępu z psem asystującym.
 • Sala Ceremonialna w Domu Przedpogrzebowym zlokalizowanym na terenie Cmentarza jest dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w Sali realizowany jest z poziomu chodnika. W budynku nie ma obszarów kontroli. Budynek jednopoziomowy, bez windy z ciągami komunikacyjnymi umożliwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. W budynku nie ma ograniczeń związanych z możliwością wstępu z psem asystującym.
 • Na terenie Cmentarza zlokalizowany jest ogólnodostępny szalet, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika za pomocą podnośnika/platformy dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy bramach wjazdowych (wejściowych) na teren Cmentarza znajdują się parkingi Zarządu Dróg Miejskich, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.
 • W Biurze Zarządu oraz Kancelarii Cmentarza nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

Cmentarz Komunalny Północny.

 • Biuro Obsługi Klienta, Sale Ceremonialne w Domu Przedpogrzebowym oraz Sala Pożegnań w Spopielarni Zwłok są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.
 • Przy każdej bramie wejściowej zlokalizowane są ogólnodostępne szalety i w każdym z nich znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika lub za pomocą podjazdu dla wózków (toaleta przy bramie południowej).
 • Przy każdej bramie wejściowej na teren Cmentarza znajdują wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.
 • W Biurze Obsługi Klienta, Salach Ceremonialnych w Domu Przedpogrzebowym oraz w Sali Pożegnań w Spopielarni Zwłok nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

Cmentarz Komunalny Południowy.

 • Biuro Obsługi Klienta, Sale Ceremonialne w Domu Przedpogrzebowym oraz Sala Pożegnań w Spopielarni Zwłok są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.
 • W Portierni Południowej przy bramie głównej wejściowej zlokalizowany jest ogólnodostępny szalety, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika.
 • Na parkingach zlokalizowanych po stronie zachodniej Cmentarza znajdują wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach zlokalizowanych po stronie wschodniej Cmentarza oraz na parkingu przed Domem Przedpogrzebowym nie są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.
 • W Biurze Obsługi Klienta, Salach Ceremonialnych w Domu Przedpogrzebowym oraz w Sali Pożegnań w Spopielarni Zwłok nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

 

Koordynatorzy Dostępności

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie powołał zespół koordynatorów w składzie:

 • Mikołaj Gogela – Koordynator wiodący ds. dostępności,
 • Iwona Brzezińska-Grondalczyk,
 • Jerzy Kopyś,
 • Bartosz Jasiński.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 
 
Wprowadził Gogela Mikołaj 22-09-2020
Aktualizujący Gogela Mikołaj 21-05-2021
Zatwierdzający Gogela Mikołaj 21-05-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2021
Liczba odwiedzin: 333
Rejestr zmian